آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

باتشکر از ثبت نام شما
اطلاعات ورود شما با موفقیت ثبت شد.

اطلاعات تکمیلی جهت شرکت در رویداد دو روزه گرای جهاد به شما پیامک خواهد شد.