آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

مهِ نو مرکز نوآوری اجتماعی مختص بانوان است که با هدف هم افزایی و تقویت ظرفیت های مردمی برای حل مسائل حوزه بانوان به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام ره تاسیس شد.
​​​​​​​این مرکز در حال حاضر مساله پیش روی خود را بانوان سرپرست خانواده قرارداده است چرا که طبق آمار رسمی موجود کشور تقریبا ۱۲ درصد خانواده های کشور را خانواده های تحت سرپرستی یک خانم تشکیل می دهد و تعداد این خانواده ها به صورت نمایی درحال افزایش است.
از آنجا که نقش مردم در کنار نقش حکومت در حل این مساله (بانوان سرپرست خانواده) نقش قابل توجه و مغفولی است، مهِ نو سعی در شفاف کردن و ایفای این نقش را دارد. باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری که" بهترین کسانی که این مساله (مسئله زنان) را می توانند دنبال کنند و حل کنند خود خانم ها هستند" ورود و مشارکت بانوان فرهیخته کشورمان در این حوزه امری ضروری است.​​​​​​​