آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

به باشیم

اصلاح سبک زندگی و ناباروری در ادامه رویداد رویش ​​​​​​​

دغدغه های فرهنگی
​​​​​​​در منظومه فکری رهبری

دراین نشست سعی شد به موضوعات فرهنگی و اولویت بندی آن از دیدگاه رهبری اشاره شود

دغدغه های فرهنگی
​​​​​​​در منظومه فکری رهبری

دراین نشست سعی شد به موضوعات فرهنگی و اولویت بندی آن از دیدگاه رهبری اشاره شود

فرهنگی