آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

این نشست ابتدا با موضوع اخلاق تشکیلاتی که بنظر موضوع ثابت مورد نیاز همه مجموعه ها میباشد آغاز شد و سپس با سرفصل هایی چون چیستی فرهنگ و تبیین فرهنگ از منظر حضرت آقا با محوریت کتاب دغدغه های فرهنگی و همچنین منظومه فکری فرهنگی رهبری پیش رفت.
دراین نشست سعی شد به موضوعات فرهنگی و اولویت بندی آن از دیدگاه رهبری اشاره شود و در تعامل با عزیزان جهادگر ،گفتگوهایی دوطرفه در باب اسیب شناسی فعالیت های فرهنگی گروه های جهادی هم رخ دهد.

سرفصل‌های ارائه شده 

  • اخلاق تشکیلاتی

  • تبیین اندیشه های رهبری با محوریت کتاب دغدغه های فرهنگی

  • آسیب شناسی فرهنگی در قالب کار گروهی
    ​​​​​​​

​عکس های دوره