آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

ثبت

کاربردی بودن مطالب ارائه شده در رویداد

تازگی و نو بودن مطالب ارائه شده در رویداد

زمان و روز برگزاری رویداد

ارائه الگوهای جهادی

مکان برگزاری رویداد

میزان تخصص و تسلط استاد اخلاق تشکیلاتی

قدرت بیان و تفهیم مطالب استاد اخلاق تشکیلاتی

میزان تخصص و تسلط استاد مهارت نرم

قدرت بیان و تفهیم مطالب استاد مهارت نرم

قدرت بیان و تفهیم مطالب استاد کار با موبایل

میزان تخصص و تسلط استاد کار با موبایل

موضوع بوم کاوی تا چه حد مورد توجه شما قرار گرفت؟

شرکت در نشست بر روی انگیزه کاری شما چه مقدار تاثیر داشته است؟

محل اسکان

پذیرایی

نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات

نحوه برخورد کادر اجرایی

امکانات تفریحی و ورزشی

انتخاب فیلم اکران شده

حضور مسئولین و سخنرانی آنان

نشست انتقال تجربه

قدرت بیان و تفهیم مطالب استاد باور2

میزان تخصص و تسلط استاد باور2

آیا مدل ارائه بوم کاوی در انگیزه اهداف شما موثر بوده است؟

8 دی ماه

9 دی ماه

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.