آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

مفید و کاربردی بودن مطالب

ثبت
تازگی و نو بودن مطالب

کیفیت برگزاری نشست

زمان و روز برگزاری نشست

قدرت بيان و تفهيم مطالب

روش تدريس و پيوستگي مطالب

ميزان تخصص و تسلط استاد

ايجاد انگيزه و جلب مشاركت

رفتار اجتماعي و رعايت احترام

توانايي اداره كلاس

شرکت در نشست بر روی انگیزه کاری شما چه مقدار تاثیر داشته ؟

نیاز به ادامه این نشست را چقدر ارزیابی میکنید؟

علاقه به پرسش و پاسخ

این نشست تا چه حد در افزایش خودباوری شما تاثیر داشته؟

پیام شما با موفقیت انجام شد.

فرم ارزیابی نشست باور

نام استاد : سرکار خانم شجاعی

زمان برگزاری : 2 شهریور 1401

​الف : محتوای نشست

​الف : محتوای نشست

​ب : استاد

​ج : شرکت کنندگان