آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

ثبت

مایل به شرکت در دوره گرای جهاد به چه شیوه ای هستید؟

آیا در دوره های قبلی ما شرکت داشته اید؟

آیا مایل به ارائه انتقال تجربیات و نظرات گروه جهادی خود در صورت امکان اختصاص زمان مورد نیاز در این رویداد برای مسئولین و مخاطبین هستید؟

وضعیت تاهل

میزان تحصیلات

آیا با فرزند خود در این اردو شرکت می کنید؟

آیا مایل به ارائه انتقال تجربیات و نظرات گروه جهادی خود در صورت امکان اختصاص زمان مورد نیاز در این رویداد برای مسئولین و مخاطبین هستید؟

باتوجه به فعالیت جهادی شما بزرگترین دغدغه بانوان استان لرستان کدام است؟(اقتصادی)

آیا با رویکرد حل مساله اشنا هستید؟

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.