آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

شماره واتس‌آپ

ثبت

مایل به شرکت در دوره ها به چه شیوه ای هستید؟

آیا در دوره های قبلی ما شرکت داشته اید؟

به عنوان یک نیروی جهادی، آیا در زمینه ی حوزه سلامت و درمان و سبک زندگی ورود داشته اید؟

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.