آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

وضعیت تاهل

ثبت

مایل به شرکت در دوره ها به چه شیوه ای هستید؟

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.

بعنوان یک نیروی فعال اجتماعی در چه حوزه هایی ورود کرده اید؟
​فرم ثبت نام نشست دغدغه های فرهنگی در منظومه ی فکری رهبری