آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

شماره واتس‌آپ

ثبت

نوع گروهی که در آن فعالیت دارید را انتخاب کنید

به عنوان یک نیروی فعال اجتماعی در چه حوزه هایی ورود کرده اید؟

ورود به مسئله جمعیت و فرزندآوری تا چه میزان از اولویتهای اولویت های شما می باشد؟

آیا در دوره های قبلی ما شرکت داشته اید؟

از چه طریقی از برگزاری این رویداد مطلع شدید؟

آیا تمایل به استفاده از مهد کودک دارید؟!

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.