فرم معرفی

(توضیح چند خطی درباره اینکه چند سال فعالیت دارید و در این مدت چه فعالیت‌هایی انجام داده‌اید)
(آدرس کانال، گروه، پیج و یا آیدی)