آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

شماره واتس‌آپ

ثبت

مفید و کاربردی بودن مطالب

تازگی و نو بودن مطالب

زمان و روز برگزاری رویداد

کیفیت برگزاری رویداد

مکان برگزاری رویداد

قدرت بیان و تفهیم مطالب استاد بهرامی

قدرت بیان و تفهیم مطالب استاد پارسایی

میزان تخصص و تسلط استاد بهرامی

میزان تخصص و تسلط استاد پارسایی

نوعرفتار اجتماعی و رعایت احترام استاد پارسایی

رفتار اجتماعی و رعایت احترام استاد بهرامی

نوعتوانایی اداره کلاس استاد پارسایی

توانایی اداره کلاس استاد بهرامی

ارائه الگو گروه جهادی مهرفرشته

ارائه الگو گروه جهادی حسنی

ارائه الگو گروه جهادی مهر مادری

تا چه حد برگزاری این رویداد بر روی انگیزه فعالیت شما در این زمینه تاثیر داشته است؟

آیا تا قبل از شرکت در رویداد رویش با دغدغه جمعیت رو به رو بوده اید؟

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.