آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

آموزش بانوان فعال در حوزه موضوعات اجتماعی یکی از ماموریت های مه نو است. در این راستا اولین دوره آموزشی با عنوان «سلسله دوره های آموزشی توانمندسازی بانوان مه نو» در تاریخ 9 مرداد 1400 کلید خورد. این دوره با اهداف زیر طراحی شد:

  • توانمندسازی بازیگران عملیاتی در زمینه توانمندسازی زنان محروم

  • هم گفتمانی با بازیگران عملیاتی در زمینه توانمندسازی زنان محروم

  • ادامه شبکه‌سازی و ارتباط گیری با گروه های شناسایی شده در فاز 1 پروژه شبکه سازی

  • ارتباط با گروه های متخصص شناسایی شده در فاز 1 و تشکیل شبکه های منطقه‌ای مه نو

  • شناخت و ارتباط‌گیری با گروه های جدید

  • شناساندن مجموعه مه نو به گروه های مختلف

سرفصل‌های ارائه شده 

  • نقش بانوان در پیشرانی حرکت های اجتماعی

  • شبکه سازی نوین در راستای حل مسائل اجتماعی

  • کارآفرینی اجتماعی

​عکس های دوره

( کلاس محله محوری و به کارگیری نخبگان محلی در حل مسائل بومی )

( کلاس نقش زنان در پیشرانی حرکتهای اجتماعی )

( کلاس کارآفرینی اجتماعی )

لینک آپارات رویداد