آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

این نشست با اهداف شبکه سازی و انتقال تجربه برگزار شد ، به این نحو که گروه های جهادی تهران به صورت حضوری شرکت کردند و گروه های جهادی سطح کشور نیز به صورت مجازی در نشست حاضر شدند.
همچنین در ادامه این سلسله نشست ها ، دو لایو با حضور سرکار خانم داروغه و سرکار خانم جلولی برگزار گردید.
بعد از برگزاری لایوها و جمع بندی آنها با برگزاری چند جلسه آسیب شناسی در کارگروه به این جمع بندی رسیدیم که انتقال تجربه را از طریق مصاحبه ها انجام بدهیم و در کنار آن شروع کنیم گروه های جهادی فعال تهران را شناسایی کنیم.​​​​​​​

سرفصل‌های ارائه شده 

  • چالش های حرکت های جهادی بانوان با تدریس سرکار خانم نظری در اسفند 1400

  • کارآفرینی و گروه های جهادی با تدریس سرکار خانم داروغه در اردیبهشت 1400

  • بررسی لزوم حمایت گرفتن از ارگان ها با تدریس سرکار خانم جلولی در فروردین 1400

  • مصاحبه های هماهنگ شده با خانم زاهدی(خیریه قدر علوی)- خانم جلولی (گروه مهاد) –خانم مطهری(گروه جنت الحسین)​​​​​​​

​عکس های دوره

مکان برگزاری : حضوری و مجازی