آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

نصرای استان لرستان

شناسایی گروه‌های فعال بانوان در استان
برگزاری جلسات مجازی متعدد به صورت ماهانه با حضور گروه‌های بانوان
شبکه سازی گروه‌های جهادی و فعالین
هم‌افزایی موثر بین گروه‌های جهادی
توانمندسازی گروه‌های بانوان جهادی و فعالین اجتماعی
برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز بانوان استان
برگزاری رویداد دو روزه گرای جهاد (با رویکر شبکه‌سازی و کار تشکیلاتی)

رویداد های برگزار شده

رویداد به صورت دو روزه حضوری برای مخاطبین استان لرستان و غیر حضوری برای دیگر استان های کشور عزیزمان برگزار گردید. روز اول از ساعت 9 صبح آغاز و تا 9 شب با برنامه های متنوع و جذاب و آموزنده  ادامه داشت. روز دوم از ساعت 8 صبح لغایت غروب آفتاب همراه با اختتامیه برنامه به پایان رسید.​​​​​​​

سرفصل‌های ارائه شده 

برگزارکننده دوره : نصرا لرستان

نحوه برگزاری : حضوری در استان لرستان و مجازی در اسکای روم
 
کارگاه‌ها :
کارگروهی و مهارت نرم
بوم کاوی
آموزش ساخت کلیپ
نشست باور
​​​​​​​اخلاق تشکیلاتی

اهداف نشست

شناسایی دقیق و موشکافانه گروه های فعال جهادی و اجتماعی و خیریه ها و مراکز نیکوکاری و سمن ها
ارتباطگیری با تفکیک دسته بندی های مشخص شده همسو، در قالب جلسات متعدد دور اول و دور دوم با موضوعات مختلف با همه افراد شناسایی شده
برگزاری دوره های مورد نیاز عزیزان
شناخت و احصا مسئله اصلی استان لرستان
غربال نهایی گروه های پار کار دغدغه مند لرستان
عملیات ویژه استان لرستان برای حل مسئله استان توسط گروه های شاخص استان شناخت و احصا زنان نخبگانی و طراز خود استان لرستان در عرصه های مختلف و ارائه الگو به بومیان در قالب برنامه های مختلف

عکس های دوره