آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

نصرای استان تهران

یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه های مختلف بی نیاز باشد اما این کار نباید با کرامت ، ارزش معنوی و انسانی زن منافات داشته باشد.

​​​​​​​(مقام معظم رهبری (مدظله))
 
نصرا یکی از کارگروه های مرکز نوآوری اجتماعی مه نو می باشد که با هدف انتقال تجربه و شبکه سازی در شهر های مختلف فعالیت می کند. 
هدف نصرای تهران توانمند سازی و مهارت افزایی همراه با آموزش های تخصصی جهت ورود بانوان متخصص به محیط کاری منعطف می باشد.
این کارگروه قصد دارد با برگزاری دوره های عمومی و تخصصی در این زمینه ، موجب تسهیل ورود بانوان فارغ التحصیل دانشگاه های کشور به بازار کار مرتبط و متناسب با خود بشوند.
نوآوری دوره های نصرا با سایر دوره های توانمندسازی توجه به شغل اول بانوان در تربیت فرزند و حفظ خانواده می باشد. سعی بر این است در این دوره ها بانوان در کنار فرزندان خود و همچنین پرداختن به سایر نقش های خود بتوانند به ایفای نقش اجتماعی نیز بپردازند.​​​​​​​