آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

نصرای استان کرمان

شناسایی و غربال گروه های مردمی فعال در حوزه بانوان ، توانمندسازی گروه‌های منتخب و ارتباط مستمر،
برگزاری رویداد تخاطب در دو محور عمومی و تخصصی

رویداد های برگزار شده

رویداد تخاطب 1

رویداد تخاطب 2