این رویداد در ادامه‌ی رویداد تخاطب1 در استان کرمان برگزار گردید.

 

هدف از این رویداد استمرار ارتباط با گروه های فعال استان کرمان به همراه آموزش بود.

 

 این رویداد در سه محور برگزار گردید:

 

محور اول : مصاحبه فرد به فرد با گروه های فعال بانوان کرمان

محور دوم : برگزاری کارگاه حضوری خودآگاهی، جهت افزایش اعتماد به نفس بانوان استان در مسیر انجام فعالیت های اجتماعی خود.

محور سوم : برگزاری دوره آموزشی مجازی با عناوین زیر :

  • نقش زنان در گام دوم انقلاب
  • زن، عنصر محوری خانواده
عنوان دورهتخاطب 2
برگزارکننده دورهنصرای استان کرمان
نحوه برگزاریحضوری و مجازی
زمان برگزاریاسفند ماه 1401