عنوان دورههمایش جستار
برگزارکننده دورهمدرسه جهادگران پیشران
نحوه برگزاریحضوری
زمان برگزاریخرداد ماه 1401

( در جست و جوی حلقه های مفقوده جهاد )

 

همایش بصورت یک روزه اردویی برگزار گردید؛ که در این همایش سخنرانان و اساتید بزرگواری همچون سرکار خانم اردبیلی، سرکار خانم فضه السادات حسینی، آقای شاکری، آقای یکتا حول محوریت جهاد و ضرورت آموزش و فرهنگ صحبت‌هایی را ایراد فرمودند، در ادامه با رونمایی از مدرسه جهادگران پیشران و پخش کلیپ، با سخنرانی مسئول این مجموعه اهداف و برنامه‌های آتی این مدرسه به حضار شرکت کننده در همایش انتقال یافت.

همچنین در ادامه چالشی در قالب مسابقه بصورت گروهی بین حضار جهادگر برگزار گردید که با استقبال مخاطبین مواجه گردید. این چالش مشورت و همفکری گروه های جهادی را به دنبال داشت و در نهایت با داوری هیئت داوران سه گروه از بهترین راهبردهای چالش انتخاب و سخنگو هر بخش به بیان راهبردهای گروه خود پرداخت، در نهایت با داوری مخاطبین از بین بهترین ها نتیجه مسابقه اعلام گردید و به اعضای گروه جوایزی اهدا شد.

این همایش یک روزه به صرف ناهار و پذیرایی از جهادگران فعال تهران و میهمانانی از شهرستان بود.

سرفصل‌های ارائه شده

  • افتتاحیه مدرسه جهادگران پیشران
  • اخلاق تشکیلاتی
  • با سخنرانی حاج آقا مجتبی شاکری
  • معرفی گروه های جهادی شاخص
  • ارائه راه کارهای نقش آفرینی اجتماعی بانوان
  • با سخنرانی سرکار خانم اردبیلی
  • کار تشکیلاتی ( مالی/نیروی انسانی/ رسانه/نظم)
  • با سخنرانی حاج حسین یکتا
  • چالش / مسابقه