عنوان دورهنشست به باشیم
برگزارکننده دورهمدرسه جهادگران پیشران و گروه خانواده و سبک زندگی بادام
نحوه برگزاریحضوری و مجازی
زمان برگزاریآبان ماه 1400

( اصلاح سبک زندگی و ناباروری در ادامه رویداد رویش )

 

با توجه به فعالیت های مدرسه جهادگران پیشران و سلسله نشست هایی با محوریت فرهنگی، در ادامه آن مباحث فرهنگی و اهمیت داشتن نقش زن در خانواده برآن شدیم تا این موضوع را جدی تر دنبال کنیم. از این رو رویداد "به باشیم" را در رابطه با اصلاح سبک زندگی بانوان و خانواده های ایرانی و همچنین بهبود ناباروری های رایج در این زمانه برگزار کردیم.

سرفصل‌های ارائه شده

  • اصلاح سبک زندگی
  • تنظیم خواب و بیداری
  • ورزش و استراحت درست
  • تغذیه مناسب جسم وروح