عنوان دورهتخاطب
برگزارکننده دورهنصرای استان کرمان
نحوه برگزاریحضوری در استان کرمان
زمان برگزاری9 و 10 و11 آبان ماه 1401

( جانمایی گروه های مردمی و فعالین اجتماعی و ارتقاء سطح توانمندی آنها )

با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با حلقه های میانی و ارتقاء سطح توانمندی گروه های مردمی، برآن شدیم تا با تعریفی جدید از نقشه ی راه خدمت و با گذشت دوسال و اندی از ارتباطات تحمیلی مجازی، با همراه کردن گروه های مردمی وفعالین اجتماعی در نشستی رو­ در رو و حقیقی ، بتوانیم با دستیابی به ادبیاتی مشترک در گام اول این رویداد ، حرکتی جمعی و شبکه ای پویا را طرح ریزی نماییم.

در افق دید این رویداد ایجاد شبکه­ای استانی و برگزاری سلسه آموزش­های همرسانی تا دورترین نقطه­ی استان، روئیت شده است.

 

سرفصل‌های ارائه شده

 

این رویداد در دو محور عمومی و پیشرفته برگزار گردید.

عمومی : بررسی فعالیت‌های مردمی استان و گروه‌های موثر در حلقه‌های میانی

تخصصی : برگزاری کارگروه‌های تخصصی در سه حوزه تعلیم و تربیت، کشاورزی بومی و واکاوی مسائل بانوان استان

 

در ادامه به توضیح سرفصل های هر کدام از کارگروه های تخصصی می پردازیم :

 

1. کارگاه تابان در حوزه تعلیم و تربیت

 

  • معرفی سطوح یادگیری و حیطه های یادگیری
  • مدل مطلوب تعلیم و تربیت
  • عدالت آموزشی

2. کارگاه شینا در حوزه کشاورزی بومی

 

  • تعریف حل مسئله در حوزه کشاورزی
  • ضرورت الگوی کشت و لزوم اجرای آن و بررسی ابعاد آن
  • شناسایی ظرفیت ها و خلا های کشاورزی استان کرمان

3. کارگاه مه نو در حوزه واکاوی مسائل بانوان استان

 

  • ارائه رویکرد حل مساله و کاربردهای آن
  • انجام کارگروهی توسط هر کدام از گروه های شرکت کننده و بررسی مسائل استانی