عنوان دورهرهیاب
برگزارکننده دورهنصرای استان تهران
نحوه برگزاریحضوری
زمان برگزاریبهمن ماه 1401 تا اردیبهشت ماه 1402

هدف از این دوره توان افزایی و ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی به همراه هویت بخشی به زنان تحصیلکرده و نخبه می باشد .

 

اولین جلسه این رویداد در خوابگاه دانشگاه تهران با استقبال بسیار خوبی از دانشجویان برگزار گردید.

 

سرفصل‌های ارائه شده

 

  • خودآگاهی
  • تفکر خلاق و انتقادی
  • تاب اوری و ایمن سازی
  • مهارت های ارتباط موثر
  • نشخوارهای فکری
  • مقابله با افسردگی
  • مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری
  • هوش هیجانی و کنترل خشم
  • کمال گرایی یا بی نقص گرایی