عنوان دورهرویداد مسئله محور توانمندسازی شغلی بانوان
برگزارکننده دورهنصرای استان لرستان
نحوه برگزاریحضوری در استان لرستان و مجازی در اسکای روم
زمان برگزاری8 و 9 ام دی ماه 1401

" اصلی ترین نقش یک زن از نظر اسلام همین نقش خانه داری است منتها مهم این است که خانه داری به معنای خانه نشینی نیست. بعضی این ها را با هم اشتباه می کنند. خانه داری یعنی خانه را داشته باشید، در کنار آن، هر کار دیگری که از عهده شما برمی آید و میل و شوق به آن را دارید، می توانید انجام دهید. "

( مقام معظم رهبری )

 

یکی از مسائل مهمی که  مرکز نوآوری مه نو شناسایی کرده است، دغدغه بانوان برای اشتغال در محیط های کاری منعطف است.

در همین راستا پروژه توانمندسازی شغلی بانوان آغاز گردید تا ضمن پژوهش در این حوزه، تعدادی از بانوان که دغدغه فعالیت اجتماعی در کنار نقش خانه داری را داشتند نیز به مراکز و موسسات فرهنگی و دارای شرایط مناسب فعالیت بانوان معرفی شوند.

مراحل رویداد