عنوان دورهسلسله مباحث اخلاق تشکیلاتی
برگزارکننده دورهمدرسه جهادگران پیشران
نحوه برگزاریحضوری و مجازی
زمان برگزاریآبان ماه 1400
نام استاداستاد پارسایی

سلسله مباحث اخلاق تشکیلاتی

 

برای رسیدن یک تشکل به جایگاه رفیعش و برای اینکه تاثیر مثبتی در جامعه داشته باشد میتوان کارکرهای متفاوتی را تعریف کرد.در بین همه ی این کارها ترویج اخلاق تشکیلاتی را میشود یک گام بلند و از مهمترین گام ها در نظر گرفت که فراتر از اخلاق انسانی است .اخلاق تشکیلاتی در حوزه ی مباحث اخلاق کاربردی مطرح می شود. تعریفی که از آن می توان ارائه داد آن است که خصوصیات، آداب، رفتار و ویژگی هایی که ما باید برای حفظ یک تشکیلات رعایت بکنیم تا این تشکیلات بتواند به آن مقصد متعالی خودش برسد.البته این تعریفی کلی در رابطه با اخلاق تشکیلاتی می باشد. چرا که اعضای مجموعه های مختلف خلقیات و مشخصات منحصر به فردی دارند که به مبانی اخلاق ارتباطی ندارد بلکه به اقتضائات تشکیلاتی و هدف گیری های آن مجموعه و نوع ارتباط افراد با هم برمی گردد. اگر بخواهیم تعریف دقیق تری ارائه دهیم باید بگوییم که اخلاق تشکیلاتی سه ضلع دارد. یک وجه آن «مبانی اخلاقی» و وجه دیگر «خصوصیات تشکیلات» و وجه سوم «مطلق کار تشکیلاتی» است.مأموریت اصلی در تشکل اسلامی نیرو سازی و تربیت نیرو است.

لذا در تشکل اسلامی اخلاق اهمیت بیشتری می یابد زیرا نیروی تربیت شده، «خودسازی» و «دیگرسازی» را همراه با هم، با تقدم خودسازی، انجام می دهد و در این مسیر باید به عنصری پیشتاز و الگو تبدیل شود. بعلاوه هم هدفی و همراهی نیاز به هم زبانی و هم آهنگی دارد و هم چنین در مقابل، تک روی هر فرد به مجموعه آسیب می رساند.با توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع دوره های اخلاق تشکیلاتی به صورت یک پیوست ضروری به همراه تمام رویداد های آموزشی مدرسه جهادگران پیشران برگزار می شود .

سرفصل های ارائه شده

 

  • مسئوليت پذيري
  •  الويت شناسي
  •  زمان شناسی
  •  نيت نصرت خدا و خدمت به امام زمان عج
  •  اخلاق فردی در تشكيلات
  • اخلاص