عنوان دورهگرای جهاد ( باور 2 )
برگزارکننده دورهنصرای استان لرستان
نحوه برگزاریحضوری در استان لرستان و مجازی در اسکای روم
زمان برگزاری8 و 9 ام دی ماه 1401

اهداف رویداد

  • شناسایی دقیق و موشکافانه گروه های فعال جهادی و اجتماعی و خیریه ها و مراکز نیکوکاری و سمن ها
  • ارتباطگیری با تفکیک دسته بندی های مشخص شده همسو، در قالب جلسات متعدد دور اول و دور دوم با موضوعات مختلف با همه افراد شناسایی شده
  • برگزاری دوره های مورد نیاز عزیزان
  • شناخت و احصا مسئله اصلی استان لرستان
  • غربال نهایی گروه های پار کار دغدغه مند لرستان
  • عملیات ویژه استان لرستان برای حل مسئله استان توسط گروه های شاخص استان شناخت و احصا زنان نخبگانی و طراز خود استان لرستان در عرصه های مختلف و ارائه الگو به بومیان در قالب برنامه های مختلف

گزارش رویداد

رویداد به صورت دو روزه حضوری برای مخاطبین استان لرستان و غیر حضوری برای دیگر استان های کشور عزیزمان برگزار گردید. روز اول از ساعت 9 صبح آغاز و تا 9 شب با برنامه های متنوع و جذاب و آموزنده  ادامه داشت. روز دوم از ساعت 8 صبح لغایت غروب آفتاب همراه با اختتامیه برنامه به پایان رسید.

سرفصل های ارائه شده

اساتید

سرکار خانم کشتکار استاد کارگاه خودباوری

جناب آقای سید تراب استاد کارگاه کار با گوشی(ساخت کلیپ)