این رویداد در ادامه‌ی دو رویداد تخاطب 1 و تخاطب 2 در استان کرمان برگزار گردید.

هدف از این رویداد راهنمایی به منظور جهت گیری صحیح طرح های ارائه شده از سمت گروه های فعال این استان همراه با دوره آموزشی به منظور رشد گروهی بود .

عنوان دورهتخاطب 3
برگزار کنندهنصرای استان کرمان
زمان برگزاریاردیبهشت ماه 1402
نحوه برگزاریحضوری

این رویداد در قالب دو محور برگزار گردید:

 

  • محور اول:

برگزاری جلسات منتوری با 9 گروه فعال و صاحب ایده، حول بررسی طرح های توجیهی نگارش شده از سوی هر یک از گروه ها

در این محور، مسئولین هر یک از گروه های مردمی به ارائه طرح خود در مقابل منتورها پرداختند.

مسیر طی شده در این جلسات به ترتیب زیر می باشد:

 

  • محور دوم :

 برگزاری کارگاه خودآگاهی جهت رشد بانوان استان در مسیر انجام فعالیت های اجتماعی خود.