جزوه مخاطب شناسی

30.000 تومان

“در بازنمایی امورات جهادی، حلقه مفقوده رسانه وجود دارد”

امروزه فهم دقیقی از مسائل اجتماعی نداریم، شاید در مکان‌هایی امکانات رفاهی نباشد، اما از لحاظ اینترنت پرسرعترین امکانات را دارا هستند. همین امورات باعث شده ذائقه مخاطبان و سبک زندگی آدمها تغییر پیدا کند و  نیازمندیها و شبهات جدید ایجاد شود. در دنیایی هستیم که دنیای مقابل ما حجم زیادی از محتوا تولید میکند و ما آرایش درستی در فضای مجازی نداریم. درنتیجه در قبال تولید محتواهای ایجاد شده پاسخی وجود ندارد تا ذهن مخاطبان را اغنا کند و جوابگو باشد.

مثلا در منطقه محروم کاری انجام شده است، چه برای خود آن افراد و یا دیگران کار رسانه‌ای نکرده ایم تا آن کار انجام شده دیده بشود. عموما محرومیت را رسانه‌ا‌‌ی می‌کنیم، ولی اگر کاری انجام دهیم، رسانه‌ای نمی شود.

متاسفانه در کارهای جهادی ضعف رسانه‌ا‌‌ی داریم و این جزوه تلاشی است برای آنکه مخاطبان خود را بشناسیم و متناسب با اولویت های ذهنی او تولید پیام کنیم.

نام استاد:

آقای دکتر اخوان

مدیر مسئول روزنامه جوان

مخاطبان:

فعالین و دغدغه‌مندان رسانه‌ای

دسته بندی ها