عنوان دورهدغدغه های فرهنگی در منظومه فکری رهبری
برگزارکننده دورهمدرسه جهادگران پیشران
نحوه برگزاریحضوری و مجازی
زمان برگزاری9 ام شهریور ماه 1401

این نشست ابتدا با موضوع اخلاق تشکیلاتی که بنظر موضوع ثابت مورد نیاز همه مجموعه ها میباشد آغاز شد و سپس با سرفصل هایی چون چیستی فرهنگ و تبیین فرهنگ از منظر حضرت آقا با محوریت کتاب دغدغه های فرهنگی و همچنین منظومه فکری فرهنگی رهبری پیش رفت.

 

دراین نشست سعی شد به موضوعات فرهنگی و اولویت بندی آن از دیدگاه رهبری اشاره شود و در تعامل با عزیزان جهادگر ،گفتگوهایی دوطرفه در باب اسیب شناسی فعالیت های فرهنگی گروه های جهادی هم رخ دهد.

سرفصل‌های ارائه شده

  • اخلاق تشکیلاتی
  • تبیین اندیشه های رهبری با محوریت کتاب دغدغه های فرهنگی
  • آسیب شناسی فرهنگی در قالب کار گروهی