عنوان دورهنشست رویش
برگزارکننده دورهمدرسه جهاد گران پیشران و گروه خانواده و سبک زندگی بادام
نحوه برگزاریحضوری و مجازی
زمان برگزاریمهر ماه 1400

( با محوریت نقش آفرینی گروه های جهادی و فعالین اجتماعی در حل بحران جمعیت )

 

هدف از برگزاری این رویداد تخصصی اهمیت نقش زن در خانواده و فرزندآوری با محوریت نقش آفرینی گروه های جهادی و فعالین اجتماعی در حل بحران جمعیت می‌باشد.

سرفصل‌های ارائه شده

  • اخلاق تشکیلاتی
  • زن و جمعیت
  • بررسی بحران جمعیت و فرزندآوری
  • ارائه الگوهای عملی توسط گروه‌های جهادی فعال در حوزه جمعیت