کمپ تخصصی هم‌رسانو۲

 

جریان سازی نوین رسانه‌ای حول مسائل اجتماعی بانوان

 

توضیح دوره : 

این کمپ در طی چهار روز با بیش از ۳۰ ساعت آموزش کارگاهی برای بانوان دغدغه‌مند رسانه‌ای برگزار گردید.

همچنین این رویداد با تولیدات رسانه‌ای گروه‌های شرکت‌کننده حول سه مسئله‌ی زیر همراه بود:

●نقش آفرینی زنان فلسطین

●مصادیق ظلم به زن در غرب

●بانوان و چالش‌های فعالیت اجتماعی

 

■ سرفصل‌های ارائه شده :

●مخاطب‌شناسی

●پژوهش و نویسندگی

●موبوگرافی(طراحی و تدوین موبایلی)

●استراتژی محتوا و جریان‌سازی

 

عنوان دورهکمپ تخصصی هم‌رسانو۲
زمان برگزاریدی ماه 1402
مکان برگزاریحضوری